Sustainability

Vår övergripande ansvarspolicy

Vår övergripande ansvarspolicy för de principer som pekas ut i ISO 26000 – världens största standard för hållbart företagande i syfte att maximera verksamhetens bidrag till hållbar utveckling.

INTRESSENTRESPEKT

Vi har alltid med oss ett perspektiv som innebär att vi tänker till kring hur beslut och aktiviteter kommer att påverka kunder, elever, anställda, leverantörer och samhället runt omkring oss. Där vi skapar värde tar vi ansvar. T ex att vi ger våra elever en rakt igenom god arbetsmiljö.

KUNSKAP & UPPFÖLJNING

Vi ser till att våra elever, anställda och andra relevanta intressenter känner till denna policy och också förstår och agerar efter den. Vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen.

LAGAR & RIKTLINJER

Vi uppdaterar löpande vår kunskap om lagar, normer och riktlinjer på de marknader vi agerar. Vi bejakar de Mänskliga rättigheterna.

ANSVARIGHET

Vi vet att vi kan påverka vår omgivning, de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på de sätt vi kan.

AFFÄRSETIK & TRANSPARENS

Vi strävar efter att bete oss etiskt i alla relationer och situationer. För oss betyder det att vara ärliga, och visa omtanke och respekt för alla vi har en relation med. Vi försöker vara så transparenta som möjligt, när vi kan vara det.

vårt bidrag till Hållbar utveckling

Detta beskriver vår initiala Hållbarhetsstrategi och utgör samtidigt en enkel ”egendeklaration” för hur vi som företag bidrar till hållbar utveckling och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Sammanfattningen innehåller också en första ansvarspolicy och plan framåt.

S3: Att verka för arbetstillfällen och kompetensutveckling i samhället

Vi vill ta vara på vår möjlighet att ge elever på gymnasiet en bra grund för att komma väl förberedda för det kommande arbetslivet. Vi ger alla samma möjligheter till utveckling och förbereder dem på bästa sätt. Vi har även som målsättning att ge våra lärlingar möjlighet till anställning efter avslutade studier.

A4. Att främja god hälsa på arbetsplatsen

Vi arbetar förebyggande för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö där eleverna kan arbeta på ett bra sätt utifrån sin egen kapacitet. Vi arbetar för att minska stress och att skapa en trivsam stämning på arbetsplatsen prioriteras.

S5: Att uppmuntra lokalt entreprenörskap

Vi vill uppmuntra till att eleverna på ett enkelt sätt kunna testa sina ideér. Vi ser det som viktigt att uppmuntra till entreprenörskap genom att erbjuda en plats där våra elever ges möjlighet att testa sina kunskaper på riktiga case samt ha kundkontakt och arbeta nära kunden.

R2: Att verka för jämlikhet och mångfald.

Vi vill bidra till ett samhälle där alla får samma möjlighet att utvecklas. Vi ger möjligheter för alla elever att ta tillvara på kompetenser och alla får möjlighsinaet att utvecklas i sin takt för att på bästa sätt förbereda sig för det kommande arbetslivet. Vi ser olikheter som styrkor.

Framtagen tillsammans med

Hej, vill du bli uppringd?

 Vi tror på snabb och personlig service.